Warning: Undefined variable $BildZzRRrA in /home/sswk/ftp/www/wp-includes/blocks/blocks-json.php on line 1
Szkolenia – SSWK | kancelaria prawna

Szkolenia

Zespół kancelarii SSWK posiada bogate doświadczenie w zakresie szkoleń. Wielokrotnie prowadziliśmy szkolenia m.in. z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, prawa inwestycyjnego, w tym z zakresu gospodarki nieruchomościami, prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego, rękojmi i gwarancji oraz prawnych aspektów ochrony środowiska.

Stale współpracujemy w zakresie szkoleń z doświadczonymi praktykami i sędziami sądów powszechnych oraz administracyjnych.